MAGAZYN
DLA SZPITALA
W WIERUSZOWIE

Jesteśmy autorem layoutu magazynu medycznego wydawanego dla szpitala w Wieruszowie. Odświeżyliśmy graficznie oraz pod względem łamania tekstu wydawany dotychczas kwartalnik.